Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB

Làm thế nào để đổi được tên Page Facebook? Cách đổi tên trang FB mình đã lập như thế nào ?
Có vẻ như Page Facebook đang là 1 điều kiện khai thác của các bạn sử dụng Facebook. Nó như là nơi gắn kết cùng tâm sự, cùng chung 1 ý nghĩ...hay cùng 1 sở thích...
- Để chủ động hơn với Page FB của mình, thủ thuật vui chia sẻ với bạn cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB
Bước 1: Vào trang quản trị Page FB -> Chỉnh sửa thiết đặt
Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB
Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB

Bước 2: Lựa chọn "Thông tin cơ bản" và điền tên mới của trang Facebook vào.
Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB
Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB
Sau đó lưu lại.
:) page đã có tên mới nhé bạn
Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB

Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Cách đổi tên Page Facebook - Hướng dẫn trang FB"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt