Cách đổi tên Facebook quá 5 lần thành công - hướng dẫn FB

Làm thế nào để đổi được tên Facebook khi đã đổi quá 5 lần? Xem ra việc đổi tên FB quá 5 lần khó khăn quá?
- Facebook đã thắt chặt lại việc đổi tên  Facebook, hiện tại 1 tài khoản người dùng mới không được đổi tên Facebook quá 3 lần, đó là theo quy định của Facebook. Tuy nhiên bài viết hướng dẫn này của thủ thuật Facebook thì sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên Facebook quá 5 lần
Cách đổi tên Facebook quá 5 lần - hướng dẫn FB
Cách đổi tên Facebook quá 5 lần - hướng dẫn FB

ĐÃ TEST VÀ THÀNH CÔNG NHÉ
Bài viết tạm ngưng vì lý do: cách này đã bị chặn, sẽ cập nhật thủ thuật mới nhất
Cách đổi tên Facebook quá 5 lần thành công - hướng dẫn FB

Cách đổi tên Facebook quá 5 lần thành công - hướng dẫn FB

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Cách đổi tên Facebook quá 5 lần thành công - hướng dẫn FB"

1 comment:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt