SEO blogspot 2013 - Cách làm tối ưu Meta, Title tốt nhất - Blogger

SEO blog của bạn? Đã bao giờ bạn nghĩ tới?
- Việc làm tối ưu cho blog của bạn để kết quả tốt hơn trên công cụ tìm kiếm như: Google, Bing, Yahoo là 1 điều cần thiết khi bạn nghĩ tới quảng bá blog của mình.
SEO blog, SEO blogspot, SEO blogger 2013
SEO blogspot 2013 - Cách làm tối ưu Meta, Title tốt nhất
- Bài viết này Thanh niên Bình Định chia sẻ với bạn cách làm SEO SEO blogspot 2013 - Tối ưu Meta, Title tốt nhất
Chúng ta nói sơ qua về tốt nhất là như thế nào
1. Title: Tối ưu 70 ký tự trở xuống, title trang con (bài viết, label) được ưu tiên là TITLE BÀI VIẾT | TRANG CHỦ
2. Meta: chủ yếu là descriptionkeywords: Tối ưu nhất số ký tự nằm trong khoảng 130 - 150. Cũng ưu tiên như TITLE.
Cách làm như thế nào?
Đầu tiên các bạn vào bảng điều khiển blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Sau đó các bạn tìm đến đoạn code dưới đây (nó nằm ngay ở những dòng đầu tiên nhé)

<head>
...
</b:if>

Và thay thế nó bằng

<!-- Huong dan boi thuthuat-vui.blogspot.com -->
<head>
<meta HTTP-EQUIV='refresh' content='400;URL=http://thuthuat-vui.blogspot.com'/>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<title> <data:blog.pageTitle/></title>
<meta content='Mô tả site' name='keywords'/>
<meta content='Từ khóa site' name='description'/>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | Thuthuat-vui Blog </title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + " , Từ khóa thêm cho bài viết, label "' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + " , mô tả thêm cho bài viết, label "' name='keywords'/>
</b:if>
<!-- Ket thuc -->

- Trong đó: những từ bôi xanh sẽ được thay thế bằng những từ nội dung Blog của bạn
Chúc các bạn thành công
SEO blogspot 2013 - Cách làm tối ưu Meta, Title tốt nhất - Blogger

SEO blogspot 2013 - Cách làm tối ưu Meta, Title tốt nhất - Blogger

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "SEO blogspot 2013 - Cách làm tối ưu Meta, Title tốt nhất - Blogger"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt