Tạo Form liên hệ cho blogspot

Ngày hôm nay, thuthuat-vui chia sẻ với người dùng blogger 1 thủ thuật khá hay và cần thiết đó là tạo 1 Form liên hệ cho blogspot. Điều này giúp người đọc liên hệ với bạn dễ dàng hơn khi bạn không muốn thông tin email hoặc Yahoo, Skype hỗ trợ publish ra ngoài
- Với việc sử dụng Website hỗ trợ thứ 3 là http://www.foxyform.com/ bạn sẽ tạo được 1 Form liên hệ như ý muốn
Demo: Liên hệ thuthuat-vui
Bước 1: Truy cập vào site: http://www.foxyform.com/
Tạo Form liên hệ cho blogspot

Các giá trị required Field là trường bắt buộc người liên hệ phải có
Foxyform
Giá trị Email sẽ là giá trị Email của bạn muốn liên lạc
Bấm Create Formular để nhận được 1 đoạn Code
Code Foxyform
Code này các bạn dán vào 1 bài viết liên hệ hoặc 1 trang liên hệ với việc soạn thảo là HTML
Tạo Form liên hệ cho blogspot
Chúc các bạn thành công !
Tạo Form liên hệ cho blogspot

Tạo Form liên hệ cho blogspot

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Tạo Form liên hệ cho blogspot"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt