Tắt âm thanh thông báo, chat trên Facebook

Làm thế nào để tắt được âm thanh của thông báo Facebook? Tôi không thích nghe tiếng bíp của FB và tôi muốn chat âm thanh chat giữa tôi và bạn bè...
- Thủ thuật vui chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách tắt âm thanh thông báo, chat trên Facebook

Tắt âm thanh thông báo, chat trên Facebook

Tắt âm thanh thông báo, chat trên Facebook

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Tắt âm thanh thông báo, chat trên Facebook"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt