Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot

Bạn có thấy chia sẻ của thuthuat-vui thú vị không?
Thêm những nút Like Facebook, G+, Twitter và chia sẻ link trang web, blog ra mạng xã hội là điều cực kỳ cần thiết. Đặc biệt là khi các bạn muốn nhiều hơn nữa độc giả đọc bài viết hoặc vào Website của mình. Nó có lợi cho việc làm tăng lượt View và rất tốt cho SEO nữa
Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot
Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot

Demo tại Blog thủ thuật vui này luôn nhé
Dưới đây là cách để các bạn làm được điều đó:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm.

<style>
/* huong dan thuthuat-vui.blogspot.com */
.sharing_box_thuthuat-vui {
position: fixed;
top: 38%;
left: 0;
border: 0px solid #00EE00;
padding: 3px 3px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 0px;
border-radius: 0px;
background: #F0FFFF;
width: 55px;
min-height: 290px;
}
.sharing_box_thuthuat-vui .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:45px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box_thuthuat-vui'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>

</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:0px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'></div>
<div id='fb-root'></div>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size='tall'></g:plusone>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true;
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>
<!-- ABC -->

3. Lưu tiện ích và xem kết quả nhé :)
Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot

Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm Like Facebook, G+, Twitter chia sẻ mạng xã hội cho Blogspot"

1 comment:

  1. bạn cho mình hỏi tao sao nút " f like " của mình nó lại nằm dưới body của web, bạn ghé wa xem thử giúp mình với nhé, mình cảm ơn rất nhiều, nhấn vào nút " f like " là nó hiện ra chữ xác nhận

    ReplyDelete

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt