Tùy chỉnh thay đổi cài đặt trong Blogger

Vẫn với những bài viết nằm trong làm quen với Blogger. Tùy chỉnh cài đặt là 1 phần quan trọng không thể thiếu trong Blog của bạn. Để chi tiết hơn, thuthuat-vui chia sẻ bài viết Tùy chỉnh thay đổi cài đặt trong Blogger.
Bắt đầu nhé


Trong phần Cài đặt chúng ta có các cài đặt con: Cơ bản, Bài đăng và nhận xét, Điện thoại di động và Email, Ngôn ngữ và định dạng, Tùy chọn tìm kiếm, Khác
1. Cài đặt cơ bản:
- Là những gì chung chung và có lẽ bạn đã hiểu, trong phần tác giả Blog nếu bạn muốn thêm người viết Blog vào thì chọn Thêm tác giả và điền Gmail của người muốn thêm vào.
2. Bài đăng và nhận xét:

- Hiển thị tối đa: Số lượng bài viết trên trang chủ của bạn
- Mẫu bài đăng: Nếu bạn thêm vào thì nó sẽ là những chữ mặc định đầu tiên của bài đăng
- Hiển thị hình ảnh với hiệu ứng hộp đèn: chọn  vì hiệu ứng hộp đèn này khi bạn nhấp vào hình ảnh bài đăng sẽ đẹp và tiện lợi hơn
- Nhận xét: Được nhúng nếu bạn muốn bài đăng có được quyền nhận xét
- Ai có thể nhận xét? Tùy chọn theo ý của bạn
- Kiểm duyệt nhận xét: Nếu bạn kiểm duyệt thì nhận xét đó được xuất bản khi bạn cho phép
- Hiển thị từ xác minh: người nhận xét sẽ phải nhập Capcha.
3. Điện thoại di động và Email
Tùy chỉnh, thuthuat-vui không đăng bài qua SMS nên để mặc định luôn
4. Ngôn ngữ và định dạng
Tùy chỉnh ngôn ngữ và định dạng, múi giờ, thời gian cho blog của bạn
5. Tùy chọn tìm kiếm
- thuthuat-vui chia sẻ tùy chỉnh này ở 1 bài viết sau để tối ưu cho blogspot
Tùy chỉnh thay đổi cài đặt trong Blogger

Tùy chỉnh thay đổi cài đặt trong Blogger

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Tùy chỉnh thay đổi cài đặt trong Blogger"

1 comment:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt