Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB

Làm thế nào để xóa được hình ảnh mình đã đăng lên Facebook? Cách xóa hình ảnh trong FB thực hiện như thế nào.
- Bạn thấy hình ảnh của mình bị làm phiền và muốn xóa đi?
Bài viết này thủ thuật vui chia sẻ với bạn Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB
Các bạn làm như sau
1. Vào ảnh bạn cần xóa -> tùy chọn -> Xóa ảnh này
Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB
Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB
Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB

Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Cách xóa hình ảnh trên Facebook - Delete image on FB"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt