Thêm quảng cáo tùy chọn dưới tiêu đề và sau cùng mỗi bài viết

Một tùy chọn khá cần thiết nếu bạn muốn thêm 1 điểm nhấn nào đó trong mỗi bài viết của Blogspot.
Bài viết này thủ thuật vui chia sẻ với bạn cách thêm quảng cáo tùy chọn dưới tiêu đề và sau cùng mỗi bài viết
Mục đích: chèn tùy ý vào dưới tiêu đề bài viết và dưới mỗi bài viết.DEMO trực tiếp tại trang: Tin shock
CÁCH LÀM THỦ THUẬT
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
2. (Ctrl + F) Tìm tới đoạn code

<div class='post-view'>

Dòng ngay sau code trên là

<data:post.title/>

- Để thêm vào sau tiêu đề bài viết thì bạn dán nội dung bạn muốn thêm sau dòng code <data:post.title/> trên nhé
3. Để dán sau dưới nội dung bài viết bạn tìm tới <data:post.body/> (ngay bên dưới dòng <data:post.title/>  ở trên ) và dán nội dung bạn cần hiển thị vào đó
Chúc các bạn thành công !
Thêm quảng cáo tùy chọn dưới tiêu đề và sau cùng mỗi bài viết

Thêm quảng cáo tùy chọn dưới tiêu đề và sau cùng mỗi bài viết

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm quảng cáo tùy chọn dưới tiêu đề và sau cùng mỗi bài viết"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt