Bài thơ vui về tình yêu học trò

Học trò, có ai không rung động 1 ít không nhỉ? Có ai không tìm những bài thơ về tình yêu để rồi mang 1 cảm xúc...
Bài thơ vui về tình yêu học trò dưới đây sẽ làm bạn nhớ lại 1 thời của mình
Thơ vui về tình yêu tuổi học trò

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
Bài thơ vui về tình yêu học trò

Bài thơ vui về tình yêu học trò

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Bài thơ vui về tình yêu học trò"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt