Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger

Bài viết mới gần đây rất được chú ý trong mỗi Website, Blog. Đặc biệt là đối với những site thông tin hoặc tin tức thì điều này càng cần thiết.
Bài viết này thủ thuật vui hướng dẫn với bạn dùng 1 Slider bài viết mới chạy trượt ngang cho blog với hiệu ứng thật mượt.
Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger
Thủ thuật này theo yêu cầu của: Blog cafe thông tin (các bạn vào 1 bài viết nào đó để thấy Demo nhé)

Hướng dẫn: Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger

Bước 1: Thêm CSS vào mẫu.
- Vào bảng điều khiển Blogger -> mẫu (Templates) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
- Ctrl + F tìm tới ]]></b:skin>
- Dán code dưới đây trên đoạn vừa tìm được

#carousel{width:950px;height:185px;margin-bottom:0px;position:relative;display:block}
#carousel .container{position:absolute;left:49px;width:895px;height:185px;overflow:hidden;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-i9rfuXWNIjo/T5LAemTP3XI/AAAAAAAAArY/r7FcfxzgZpk/s1600/scroller-bg.png) repeat center}
#carousel #previous_button{position:absolute;width:49px;height:185px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-APGScJbAlLM/T5LDZ9LDgkI/AAAAAAAAAr4/vGy7EquPGME/s1600/prev.png) center;z-index:100;cursor:pointer;border-right:1px solid #ccc}
#carousel #previous_button:hover{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-4wNqeM6eRvY/T5LGCrdA9iI/AAAAAAAAAsE/4rjwULz47WU/s1600/prev.png) center}
#carousel #next_button{position:absolute;right:0;width:49px;height:185px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-pSHFy8ff1R0/T5LDZHkHIzI/AAAAAAAAArw/PCfZ762nK3E/s1600/next.png) center;z-index:100;cursor:pointer;border-left:1px solid #ccc}
#carousel #next_button:hover{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-vSaPjyDhEMI/T5LGB-g1_lI/AAAAAAAAAsA/wyUPBLWY15E/s1600/next.png) center}
#carousel ul{width:100000px;position:relative;margin-top:10px}
#carousel ul li{background:#fff url(http://3.bp.blogspot.com/-NsKF7TyEX7I/T418sIGTo7I/AAAAAAAAAnc/OdQmhV73piY/s1600/main.png) repeat-x top;display:inline;float:left;text-align:center;font-weight:700;font-size:.9em;line-height:1.2em;border:1px solid #ccc;width:145px;height:150px;margin:0 4px 20px 7px;padding:6px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;}
#carousel ul li:hover{filter:alpha(opacity=75);opacity:.75;}
#carousel ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:5px}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#cd1713}
#carousel a img{display:block;background:#fff;margin-top:0}

Bước 2: Tìm tới </head> và dán code dưới đây ngay trên nó

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/265232511102/carousellite.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 140;
summaryTitle = 25;

numposts1 = 15;
label1 = "news";

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}

s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="145" height="100" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><p><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></p></li>';

document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}
//]]>
</script>


» Tùy chỉnh theo ý bạn:
numposts1 = 15; là số bài sẽ được gọi từ feed..
label1 = "news"; là tên của nhãn muốn gọi.
summaryPost = 140; là số ký tự mô tả
summaryTitle = 25; là số ký tự phần tiêu đề ngay bên dưới hình ảnh.
width="145" height="100" là chiều rộng và chiều cao của ảnh thumbnail.
showRandomImg = true; là lấy ảnh thumbnail ngẫu nhiên trong bài viết. Nếu muốn lấy ảnh đầu tiên thì hãy sửa true thành false.

Bước 3: Tìm đến <div id='main-wrapper'> và dán code dưới đây ngay dưới nó

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/"+label1+"?max-results="+numposts1+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script>
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) { $(document).ready(function(){
$("#carousel .container").jCarouselLite({
auto:4000,
scroll: 1,
speed: 800,
visible: 5,
start: 0,
circular: true,
btnPrev: "#previous_button",
btnNext: "#next_button"
});
})})(jQuery)
</script>
</b:if>

Trong đó tùy chỉnh:

Nếu muốn lấy bài viết mới  thì xóa phần /-/"+label1+". đi nhé
auto:4000,
scroll: 1, số bài viết cuộn mỗi lần.
speed: 800, Thời gian chuyển ảnh (tính bằng phần nghìn giây).
visible: 5, Số bài viết (ảnh thumbnail và tiêu đề) hiển thị trên trang chính.
start: 0,
circular: true, 
Lưu ý: Trong Demo trực tiếp mình chỉ cho tiện ích này hiển thị ở trang bài viết. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh hiển thị ở những trang riêng biệt của blogspot


Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger

Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt