Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog

Khá nhiều bạn quan tâm tới Facebook có gửi những câu hỏi về cách tăng Like cho 1 Fan Page nào đó. Tăng Like FB có khá nhiều cách mà dưới đây thủ thuật Blogspot chia sẻ với bạn 1 cách tăng Like cho FanPage chỉ cần sử dụng Website hoặc Blog của bạn.
- Lưu ý trước khi nghĩ tới việc dùng các thủ thuật để tăng Like thì lượng Like có thể nhanh nhưng chất lượng thì mình không dám đảm bảo, vì chất lượng Page hoàn toàn thuộc về người đã Like Page đó.
- Ưu điểm của thủ thuật dưới đây là code làm hiệu ứng khá phù hợp khi đặt dưới góc trình duyệt và chỉ xuất hiện khi kéo thanh cuộn...điều này giúp người xem blog chú ý hơn.

Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog

Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog
Demo tại Blog: Hình ảnh đẹp

Hướng dẫn thủ thuật trên nền Blogspot, ở các mã nguồn Website khác các bạn cũng làm tương tự như thêm những code HTML, Javascript...
1. Vào bảng điều khiển blogger - > Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
2. Dán Code dưới đây vào tiện ích vừa thêm.

<style>
#socialslide{background: rgb(41, 40, 40) url(http://3.bp.blogspot.com/-FZRJ9cS-Mkk/UXpZC0CGyrI/AAAAAAAAAgg/tnE5hftHXuM/s1600/recbg-btrix.png) left top repeat-x;
border-radius: 9px;
-moz-border-radius: 9px;
-webkit-border-radius: 9px;
-moz-box-shadow: inset 0 0 3px #333;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 3px #333;
box-shadow: inner 0 0 3px #333;
padding: 12px 14px 12px 14px;
width: 300px;
position: fixed;
bottom: 13px;
right: 2px;
display: none;
z-index: 3;
height: 65px;
}
</style>


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript">$(window).scroll(function(){if($(document).scrollTop()>=$(document).height()/4)$("#socialslide").show("slow");else $("#socialslide").hide("slow");});function closesocialslide(){$('#msocialslide').remove();$.ajax({type:"POST",url:"/facebookpage.php"});}</script>
<div style="display: none;" id="socialslide">
<a style="position:absolute;top:14px;right:10px;color:#555;font-size:10px;font-weight:bold;" href="javascript:void(0);" onclick="return closesocialslide();">(ĐÓNG)</a>
<span style="font-family: Tekton Pro; font-size: 20px; margin: 10px 0; text-shadow: 1px 1px 0 #FFFFFF;">Like nhé</span><br />
<div style="float:left; margin:15px;"><g:plusone annotation="none"></g:plusone></div>

<div style="float:left; margin:15px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.facebook.com/hinhanhdep3&send=false&layout=button_count&width=80&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font=arial&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:80px; height:21px;" allowtransparency="true"></iframe></div>

<div style="float:left; margin:15px;"><a href="https://twitter.com/#" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-size="large" data-show-screen-name="false">Follow @hannygames</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></div>
</div>

<div class='clear'></div>

Trong đó:
Những thuộc tính CSS bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn.
https://www.facebook.com/hinhanhdep3 Link của Page FB
Chúc các bạn vui vẻ !
Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog

Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Cách tăng Like Facebook nhanh hiệu quả với code dán vào Web, blog"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt