Hiển thị tiện ích ở trang chủ hoặc trang cố định

Blogger cho phép chúng ta tùy chỉnh những Widget theo ý muốn, sắp đặt và thêm xóa, sửa...
Có đôi khi chúng ta muốn tiện ích này chỉ ở trang chủ hoặc tiện ích này chỉ ở trang cố định là bài viết hoặc theo trang Label...
- Bài viết này thủ thuật blogspot chia sẻ với bạn cách tùy chỉnh này mà mình đã sử dụng cho nhiều blog khác nhau như: blog ảnh đẹp, blog dịch vụ SEO,...
Các bước làm cũng không quá khó và các bạn chỉ cần áp dụng những bước dưới đây
HƯỚNG DẪN HIỂN THỊ WIDGET Ở TRANG CHỦ HOẶC TRANG CỐ ĐỊNH TRONG BLOGSPOT
Bước 1: Xác định Widget đó
- Vào bảng điều khiển -> Bố cục -> Chỉnh sửa
chúng ta xác định được Widget đó là gì như hình dưới đây là 1 ví dụ về tiện ích HTML/JS
Ở đây mình xác định đó là Widget HTML1

Bước 2: Dán Code hiển thị tùy chỉnh theo ý muốn
Trường hợp 1: Chỉ hiển thị Widget (tiện ích) ở trang chủ. Các bạn tìm đoạn code mà thêm code màu đỏ, xanh như bên dưới:

<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Sản phẩm có sẵn' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>

Trường hợp 2: Hiển thị widget ở tất cả các bài viết, trừ trang chủ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

Trường hợp 3: Chỉ hiển thị widget ở một trang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang riêng biệt"'>

Trường hợp 4: Chỉ hiển thị widget ở các trang chính gồm trang chủ, các trang Label và Archive: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>Trường hợp 5: Chỉ hiển thị widget ở các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

Trường hợp 6: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "archive"'>

Trường hợp 7: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang bài viết: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "item"'>

Trường hợp 8: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ trang chủ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == data:blog.homepageUrl'>

Trường hợp 9: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ một trang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt"'>

Trường hợp 10: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ hai trang riêng biệt nào đó trở lên: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 1"'>
<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 2"'>

Trường hợp 11: Nếu bạn muốn hiển thị một thứ gì đó ở trang chủ và một thứ gì đó khác ở tất cả các trang: Bạn sử dụng lệnh điều kiện như thế này:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Đây là điều cần hiển thị ở trang chủ
<b:else/>
Đây là điều không hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Trường hợp 12: Chỉ hiển thị widget ở một trang nhãn: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "http://yourblogname.blogspot.com/search/label/Tennhan"'>

Trường hợp này chỉ hoạt động với tên nhãn không dấu như Blogger, CSS, Thuthuat, Thuvien (không dùng cho nhãn tiếng Việt). Đối với các nhãn có khoảng cách như Recent Posts thì phải đặt là Recent%20Posts (tức là thay khoảng cách bằng %20).
Các liên kết trang nhãn trong trường hợp này cũng không hoạt động được khi có đuôi ?max-results=
Chúc các bạn vui vẻ !
Hiển thị tiện ích ở trang chủ hoặc trang cố định

Hiển thị tiện ích ở trang chủ hoặc trang cố định

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Hiển thị tiện ích ở trang chủ hoặc trang cố định"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt