Recent Posts blogger - thêm tiện ích bài viết gần đây

Nếu bạn sử dụng 1 mẫu thiết kế không có bài viết mới ngoài trang chủ, hay bạn muốn thêm những bài viết gần đây ở những trang trong bài viết hoặc Label nào đó.
- Thủ thuật Recent Posts blogger - thêm tiện ích bài viết gần đây là 1 điều hợp lý với 2 mẫu đơn giản nhất được mình giới thiệu dưới đây.

Mẫu 1: Recent Posts blogger - chỉ với tiêu đề

Demo tại blog: Dịch vụ SEO Web (Khá nhẹ nhàng)

Cách làm thủ thuật:
- Vào bảng điều khiển Blogger -> bố cục (layout) -> Thêm tiện ích (add a Widget) -> HTML/Javascript và dán code dưới đây vào nó.

<div id="hlrpsb">
<script style="text/javascript" src="http://fileitviet360.googlecode.com/svn/recent-posts-with-titles-only.js"></script>
<script style="text/javascript">var numposts = 10;var showpostdate = false;var showpostsummary = false;var numchars = 100;var standardstyling = true;</script>
<script src="http://your-blog.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script></div>
<style type=text/css>
#hlrpsb a {color: #0B3861; font-size: 13px;} #rpdr {background: url( http://3.bp.blogspot.com/-WM-QlPmHc6Y/T5wJV58qj9I/AAAAAAAACAk/1kULxdNyEyg/s1600/blogger.png ) 0px 0px no-repeat; padding: 1px 0px 0px 19px; height:14px; margin: 5px 0px 0px 0px;line-height:14px;}
#rpdr, #rpdr a {color:#808080;}
.bbrecpost2 {
padding-top:6px;
padding-bottom:6px;
border-bottom: 1px #cccccc dotted; }
</style>

Trong đó:
- Giá trị là 10 số bài viết mới gần nhất hiển thị.
- Giá trị false là không hiển thị ngày đăng, nếu bạn có hiển thị thì sửa thành true nhé
your-blog tên miền blog của bạn
Mẫu 2: Recent Posts blogger - với tiêu đề và mô tả.
- Bạn dán code dưới đây vào tiện ích thêm như ở mẫu 1 nhé

<div id="hlrpsa">
<script src="https://fileitviet360.googlecode.com/svn/recent-posts-with-snippets.js">
</script>
<script>
var numposts = 5;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;
</script>
<script src="http://your-blog.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts">
</script></div>
<style type="text/css">
#hlrpsa a {color: #0B3861; font-size: 13px;} #rpdr {background: url(http://3.bp.blogspot.com/-WM-QlPmHc6Y/T5wJV58qj9I/AAAAAAAACAk/1kULxdNyEyg/s1600/blogger.png) 0px 0px no-repeat; padding: 1px 0px 0px 19px; height:14px; margin: 5px 0px 0px 0px;line-height:14px;}
#rpdr, #rpdr a {color:#808080;}
#hlrpsa { color: #999999; font-size: 11px; border-bottom:1px #cccccc dotted; margin-top:-10px; padding-bottom:10px;}
.hlrps a {font-weight:bold; }
.hlrpssumm {}
</style>

Giá trị 100 là số ký tự miêu tả bài viết đó
Chúc các bạn vui vẻ !
Recent Posts blogger - thêm tiện ích bài viết gần đây

Recent Posts blogger - thêm tiện ích bài viết gần đây

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Recent Posts blogger - thêm tiện ích bài viết gần đây"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt