Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog

Có 1 số bạn pm với mình hỏi về cách đặt Popup tại diễn đàn IT Việt. Đó là kỹ thuật sử dụng 1 đoạn code Javascript khá nhẹ và tiện ích cho sử dụng khi mình có thể chủ động ở thời gian hiển thị POPUP những lần sau. Và bạn cũng có thể tùy chỉnh cho POPUP đó chỉ hiển thị 1 lần / 1 IP / 1 ngày.
Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog
Demo tại diễn đàn: Đẹp đừng hỏi

Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog

- Ở đây mình share code chung, đối với Website thì các bạn dán vào. blogger thì bạn có thể dán vào template hoặc dán ngay vào 1 tiện ích HTML/Javascript
<!-- --- popup ------>
<style type="text/css">
    #floating
    {
        z-index: 9999999;
        position: absolute;
        width: 600px;
        height: 420px;
        border: 0px !important;
    }
    #overPage
    {
        background: black;
        z-index: 9999999;
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
    }
</style>

<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Adv_Popup_pnAdv" style="display:none">
    <div id="overPage">
    </div>
  <div id="floating" >
        <a href="javascript:closeMe();">
            <div style="margin:0 auto;background:url(http://diendan.itviet360.com/popup.gif) no-repeat center 0;width:600px;height:400px"></div>
             
        </a>
        <p style="float: right; position: relative;top:-413px; left:14px">
            <a href="javascript:closeMe();"><img src="http://diendan.itviet360.com/fancy_close.png"/></a>
        </p>
  </div>
</div>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    function opennew(){
        var expire=new Date();
        expire=new Date(expire.getTime()+30000);
        document.cookie="VFGEN-FORUM=here; expires="+expire;
        window.open('http://www.8dichvuseo.com','_blank');
    }

    function GetCookie(name) {
          var arg=name+"=";
          var alen=arg.length;
          var clen=document.cookie.length;
          var i=0;
          while (i<clen) {
            var j=i+alen;
            if (document.cookie.substring(i,j)==arg)
              return "here";
            i=document.cookie.indexOf(" ",i)+1;
            if (i==0) break;
          }
          return null;
    }

    var visit=GetCookie("VFGEN-FORUM");
    if (visit==null){
      $("#ctl00_ContentPlaceHolder1_Adv_Popup_pnAdv").show();
    }
        var lastScroll;
        var delay = 30;
        var speed = 50;
        var img_w = 490;
        var img_h = 360;
        function centerIt() {
            $("#overPage").css("width", $(window).width());
            $("#overPage").css("height", $(document).height());
            $("#floating").css("left", $(window).width() / 2 - img_w / 2);
            $("#floating").css("top", $(window).height() / 2 - img_h / 2 + $(document).scrollTop());
        }
        $(document).ready(function() {
            $("#overPage").css("opacity", 0.7);
            $("#overPage,#floating").show();
            centerIt();
        });
        $(window).scroll(function() {
            setTimeout(function() { ani(); }, delay);
            lastScroll = new Date().getTime();
        });
        $(window).resize(function() {
            centerIt();
        });
        function ani() {
            if ((new Date().getTime() - lastScroll) >= (delay - 20)) {
                $("#floating").animate({ top: ($(window).height() / 2 - img_h / 2 + $(document).scrollTop()) }, speed);
            }
        }
        function closeMe() {
            $("#overPage,#floating").hide();
            opennew();
        }

</script>
<!-----------end popup---------------->

Trong đó con số 30000 là thời gian các bạn muốn nó xuất hiện lại lâu hơn thì thay đổi số lớn hơn nhé. Đơn vị tính là s.

Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog

Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Code Popup quảng cáo 1 lần ngoài trang chủ cho Website, Blog"

1 comment:

  1. Nếu mình muốn nó luôn xuất hiện thì code sửa lại ntn bạn ơi

    ReplyDelete

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt