Error Attribute name "async" associated with an element type "script"

Khá nhiều bạn khi chơi quảng cáo của Google Adsense (GA) gặp phải lỗi này khi bạn muốn dán trực tiếp code vào vị trí trong template. Điều này sẽ gây lỗi Attribute name "async" associated with an element type "script" must be followed by the ' = ' character. Đây là câu hỏi khi nhiều bạn xem ở blog hình ảnh đẹp thắc mắc khi quảng cáo đặt được ngay trên tiêu đề bài viết và cuối nội dung bài viết mà không bị lỗi,.
Và khắc phục Error này như thế nào?

Các bạn chỉ cần thêm thuộc tính thiếu theo như template blogger cần như sau:
Dòng lỗi

<script async src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>

Khắc phục

<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>
Chúc các bạn vui vẻ và thu thật nhiều từ GA nhé.
Error Attribute name "async" associated with an element type "script"

Error Attribute name "async" associated with an element type "script"

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Error Attribute name "async" associated with an element type "script""

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt