Share template blogspot Anhdep3 tối ưu SEO tốt

Được khá nhiều bạn hỏi về Template của blog Anhdep3. Nay thủ thuật blogspot chia sẻ về temp này và 1 số thay đổi để tùy chọn cho temp này.
Ưu điểm của mẫu thiết kế này là khá tốt cho SEO, với menu đa cấp. Widget hiển thị quảng cáo tốt, Footer 3 cột nêu được nhiều nội dung....
Nhược điểm của temp này mà mình cũng chưa chỉnh sửa được đó là phân trang không tốt khi bấm vào trang sau thì số lượng bài viết hiển thị ra không đúng như trong cài đặt.
- Giao diện mình test có Reponsive nhưng chưa hoàn thiện khi ở màn hình quá nhỏ.
Demo trực tiếp tại Blog: Hình ảnh đẹp
Share template blogspot Anhdep3 tối ưu SEO tốt


Dowload: TẠI ĐÂY
Hướng dẫn chỉnh sửa 1 số thay đổi
1. Đối với tiện ích BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN
- Bạn thêm code dưới đây vào TIỆN ÍCH
<script type="text/javascript">
var randarray = new Array();var l=0;var flag;
var numofpost=10;function randomposts(json){
var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10);
for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}}
if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>');
for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1];
for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>";
document.write(item);}}
}document.write('</ul>');}
</script>
<script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=randomposts" type="text/javascript"></script>
2. Đối với việc chỉnh sửa menu
- Bạn vào template tìm tới đoạn code menu và thay thế bằng menu của bạn
<ul class='sf-menu'>
<li><a href='/'>Home</a></li>
<li><a href='#'>Menu 1</a></li>
<li><a href='#'>Drop Menu 1</a>
<ul>
<li><a href='#'>Sub Menu 1</a></li>
<li><a href='#'>Sub Menu 2</a></li>
<li><a href='#'>Sub Drop Menu 3</a>
<ul>
<li><a href='#'>Sub Drop Menu 3.1</a></li>
<li><a href='#'>Sub Drop Menu 3.2</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Drop Menu 2</a>
<ul>
<li><a href='#'>Sub Menu 1</a></li>
<li><a href='#'>Sub Menu 2</a></li>
<li><a href='#'>Sub Menu 3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Menu 2</a></li>
<li><a href='#'>Menu 3</a></li>
</ul>
----------------------------------
Nếu gặp khó khăn gì trong cài đặt. Hãy để lại comment nhé bạn :)
Share template blogspot Anhdep3 tối ưu SEO tốt

Share template blogspot Anhdep3 tối ưu SEO tốt

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Share template blogspot Anhdep3 tối ưu SEO tốt "

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt