Thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website...

Cũng như tiêu đề bài viết đưa ra đó là bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật thêm comment Facebook cho Blogspot. Và trên nền Website khác như tự code PHP, ASP,...hoặc sử dụng Wordpess, Joomla, drupal thì bạn cũng có thể thêm hoàn toàn tương tự.
- Việc sử dụng comment FB có lợi ích: đầu tiên bạn hãy nghĩ đó là 1 ứng dụng cho phép chúng ta sử dụng hệ thống comment miễn phí. Mình tin chắc ai dùng internet cũng sử dụng FB nên đây là 1 loại bình luận rất tiện lợi cho người dùng. Hơn nữa nó còn tăng traffic cho Website khi người bình luận sẽ tự động đăng bình luận đó lên Facebook cá nhân của mình.
- Hạn chế của comment Facebook: đó là ở mức độ kiểm soát, bạn sẽ không thể nào kiểm soát được người dùng comment.
Thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website...

Xem thêm: Dịch vụ SEO Web

Hướng dẫn thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website...

- Hướng dẫn dưới đây cho bạn làm chung trên mọi nền Website. Đối với Blogger thì mình chi tiết hướng dẫn.
Bước 1: Vào phần Mẫu (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> nhấp chọn Mở rộng tiện ích mẫu. => Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="600"></div>';
//]]>
</script>
Trong đó:
data-href: là link của trang comment.
data-num-posts: Số comment hiển thị
data-width: Chiều rộng của comment
Bước 2: Chèn đoạn code sau dưới thẻ <body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
Bước 3: Tìm đoạn Code bên dưới:

<b:include data='post' name='post'/>

Chèn đoạn code này ngay dưới đoạn vừa tìm được
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>
Bước 4: Lưu mẫu (Save Template) và xem kết quả :)
Thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website...

Thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website...

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm comment Facebook (FB) cho Blogger, Website..."

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt