Thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot

Sáng chủ nhật, được 1 bạn mới dùng Blogspot gọi hỏi về cách thêm quyền quản trị cho Blog của mình.
- Quản trị Blog: người sẽ điều hành mọi thao tác, chỉnh sửa trên Blog. Với quyền hạn này người làm quản trị toàn quyền xóa hoặc sửa bài viết ngay cả khi bài viết đó không phải của mình viết.
- Tác giả: với quyền hạn này blog sẽ có thêm nhiều cộng tác viên, công việc và quyền hạn của họ là chỉ được đăng bài mới. Tức là khi đăng nhập vào bảng điều khiển Blog họ chỉ thao tác được quyền đăng bài mới.
Thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot

Hướng dẫn thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot

- Vào bảng điều khiển blogger -> Cài đặt -> Cơ bản -> QUYỀN tác giả Blog -> Thêm tác giả.
- Bạn sẽ điền Gmail của người bạn muốn thêm vào sau đó chờ người đó check email và chấp nhận lời mời
- Sau khi chấp nhận mặc định quyền của người đó sẽ là tác giả. Bạn có thể chỉnh sửa thành QUẢN TRỊ VIÊN nếu muốn.
Chúc các bạn vui vẻ!

Thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot

Thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm quyền quản trị, tác giả cho blogspot"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt