Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog

Với Google, bạn có thể tìm kiếm được kết quả chính xác với việc xác thực giọng nói của mình. Ví dụ bạn cần tìm kiếm công ty SEO thì bạn có thể nói vào Micro có gắn tới máy tính và được google nhận biết luôn là chữ công ty SEO đó trên hộp tìm kiếm.
- Thủ thuật hôm nay chia sẻ với bạn cách để thêm được hộp tìm kiếm bằng google có thêm giọng nói vào ngay Blogspot, Website của mình.
Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog

Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog

Chúng ta có code:
<form class="searchform" action="/search">
        <input class="s" name="q" id="iseosearch"  x-webkit-speech="true" 
        
        onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Tìm trên Website ...&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Search This Website ...&quot;) {this.value = &quot;&quot;}' type='text' value='Tìm trên Website ...'   />
        <input type="submit" value="Search" class="searchsubmit"/>
    </form>
Đối với Blogspot các bạn dán code này vào tiện ích HTML/Javascript bằng cách
- Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục -> Thêm tiện ích -> HTML/Javascript.


Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog

Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thêm tìm kiếm giọng nói bằng Google cho Web, Blog"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt