Hướng dẫn cách chèn Game Flash vào Blogspot

Một câu hỏi được gửi đến là làm thế nào để đưa game Flash vào ngay trong bài đăng của blog? Giúp người chơi game trực tuyến trên Blog của mình...
Đó là khi 1 số bạn tạo Blog game và muốn đưa thật nhiều game Flash từ nhiều nguồn khác nhau vào. Bài viết này mình cũng hướng dẫn bạn cách chèn Flash game vào bằng việc sử dụng từ 1 số nguồn game khác nhau.

Trước tiên bạn tham khảo 1 số Website nguồn để lấy game:
http://www.miniclip.com/games/en/webmaster-games.php
http://www.freegamesforyourwebsite.com/
http://www.addictinggames.com/gotd/games_for_your_site.html
- Để đưa game vào bài viết, chúng ta soạn thảo ở chế độ HTML:
Hướng dẫn cách chèn Game Flash vào Blogspot
sau đó dán code tương ứng
<embed src="http://game.24h.com.vn/upload/2014/2014-1/game/2014-02-08/Game_FlappyBird.swf" width="400" height="555" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
Trong đó:
http://game.24h.com.vn/upload/2014/2014-1/game/2014-02-08/Game_FlappyBird.swf : là link Flash của game.
- 400 x 555: Chiều rộng và chiều cao tương ứng của game.
Demo: Thi chim ai khỏe nhé :D

Hướng dẫn cách chèn Game Flash vào Blogspot

Hướng dẫn cách chèn Game Flash vào Blogspot

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Hướng dẫn cách chèn Game Flash vào Blogspot"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt