Những điều cần tránh khi sử dụng Blogspot

Rất nhiều bạn khi viết Blog thì vi phạm vào những quy định: pháp luật, tôn giáo,...hay là những điều sai trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Và hơn nữa khi hiện tại Google khá quan tâm đến chất lượng của Blogger. Vậy để làm những gì để hạn chế những rủi ro với Blog của bạn?
Blog, Sử dụng Blog, tránh Blogspot

- Bài viết này Thanh niên Bình Định chia sẻ với bạn những điều cần lưu ý và tránh khi sử dụng Blogspot cũng như nhiều Blog khác.
1. Đối với quy định của pháp luật:
- Cấm nội dung bài viết liên quan tới các vấn đề quân sự, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, đường lối chính trị, nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Việc xử phạt những hành vi vi phạm với quy định của nhà nước tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của vi phạm.
2. Quy định nội dung, chất lượng blog đối với Google.Những điều cần tránh khi sử dụng Blogspot

Những điều cần tránh khi sử dụng Blogspot

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Những điều cần tránh khi sử dụng Blogspot"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt