Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014

(BĐ) - Sáng 25.7, tại TP Quy Nhơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình Định lần thứ II năm 20014, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2009 - 2014); đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quyết tâm thư và chương trình hành động trong giai đoạn tiếp theo.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014
Quang cảnh đại hội
Dự Đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Y Dẫn Ê Ban, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II thuộc Ủy ban Dân tộc; Đỗ Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Phi Hổ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và 242 đại biểu đại diện cho hơn 36.500 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Các em học sinh Trường dân tộc nội trú tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn chủ tịch Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội khẳng định: Sau 5 năm (2009 - 2014) thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS cùng với sự lồng ghép nhiều chương trình, chính sách khác, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của phần lớn đồng bào các DTTS trong tỉnh nên kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi có bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn tuyến núi ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng củng cố và giữ vững. Nhận thức của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS về việc vận dụng chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình đã có nhiều chuyển biến, tính ỷ lại của người dân đã từng bước được cải thiện, các hủ tục, tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu trong nhân dân đã dần được khắc phục...
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, bất cập cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến xã và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Cần phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng vùng dân tộc và miền núi của tỉnh ngày càng giàu đẹp…
Phó vụ trưởng vụ  địa phương II (Ủy ban Dân tộc) Y Dẫn Ê Ban (giữa) thừa ủy nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệpphát triển dân tộc.
Tại Đại hội, 4 tập thể và 7 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen; 4 tập thể và 22 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 42 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc.
Phó vụ trưởng vụ  địa phương II (Ủy ban Dân tộc) Y Dẫn Ê Ban trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân tại Đại hội.

Tin: NGUYỄN PHÚC
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt