Thành lập thêm 2 CCN tại Tây Sơn, Phù Mỹ

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Phú An ở huyện Tây Sơn và CCN Bình Dương ở huyện Phù Mỹ.

Theo quy hoạch, CCN Phú An (ở thôn Phú An, xã Tây Xuân) có diện tích 35,7 ha với các ngành nghề thu hút đầu tư: Cơ khí; vật liệu xây dựng; chế biến đá Granit; may mặc, chế biến nông- lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng khác không gây ô nhiễm môi trường. CCN Bình Dương (thôn Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương) có diện tích 75 ha với các ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; chế biến đá Granit; chế biến sâu titan, gia công cơ khí; sản xuất các sản phẩm từ xơ dừa; ván ép Okal; sản xuất thùng carton; sản xuất hàng nhựa tái sinh PP; sản xuất các sản phẩm từ nhựa; luyện cán thép tổng hợp; sản xuất nguyên liệu nhang; đóng gói bao bì.

UBND tỉnh giao UBND 2 huyện Tây Sơn và Phù Mỹ tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển 2 CCN Phú An và Bình Dương đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

XUÂN NGUYÊN
Thành lập thêm 2 CCN tại Tây Sơn, Phù Mỹ

Thành lập thêm 2 CCN tại Tây Sơn, Phù Mỹ

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thành lập thêm 2 CCN tại Tây Sơn, Phù Mỹ"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt