Nền văn hóa Bình Định một dấu ấn khó phai

Đất nước chúng ta có một nền văn hóa rất phong phú và kéo dài từ bắc vào nam là cả một kho tàng văn hóa lớn của nhân loại, nếu nói phía Bắc có nền văn hóa Đông Sơn, phía Nam có nền văn hóa Óc Eo thì Bình Định, trung điểm của khu vực miền Trung có nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn hóa Chămpa nổi tiếng. Thừa hưởng một mạch nguồn văn hóa phải nói là hết sức đồ sộ và cổ xưa, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước văn hóa Bình Định vừa lan tỏa vừa tiếp thu những giá trị của các nền văn hóa khác để bồi đắp, làm phong phú cho mình. Bình Định có một mạch nguồn văn hóa rất xa xưa, mà cho tới nay thì việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa này là luôn luôn cần thiết.

Nền văn hóa bình định một dấu ấn khó phai

Nền văn hóa bình định một dấu ấn khó phai 


Bình định nguồn văn hóa rất xa xưa


Trải qua cả thời kì lịch sử dài, nền văn hóa bình định vẫn luôn được xem là nền tảng quan trọng mà nước ta cần chú trọng tới việc bảo tồn cần phải được định ra cho văn hóa một hướng đi phù hợp với quy luật phát triển xã hội, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Bởi vì nói đến văn hóa tuy là động lực phát triển kinh tế - xã hội nhưng văn hóa lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, cho nên đặt vấn đề văn hóa Bình Định với cái nhìn tương lai thì văn hóa Bình Định cũng chịu sự ảnh hưởng của nền kinh tế của tỉnh; vì vậy nhận định văn hóa Bình Định đi tới đâu, diện mạo như thế nào trong tương lai là hết sức cần thiết. Thực ra, những vấn đề về văn hóa của Bình Định mang tính chất chung nhất đã được định hướng trong các Nghị quyết về văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số dòng văn hóa phi vật thể ở Bình Định


Ở bình định có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được xét vào dòng văn hóa phi vật thể như: hoạt động lễ hội, hát bội, nhạc võ Tây Sơn, ca kịch bài chòi, múa hát bá trạo của cư dân miền biển… là những món ăn tinh thần đặc sắc không những đối với nhân dân Bình Định mà nó còn là đặc sản để giới thiệu ra ngoài tỉnh và khách quốc tế. Các lễ hội mang tính chất truyền thống và đậm chất dân gian nếu được duy trì, phát huy cũng sẽ là bộ mặt văn hóa tương lai của Bình Định như: Lễ hội chiến thắng Đống Đa, Lễ hội cầu ngư, Lễ hội chợ Gò, Lễ hội văn hóa - thể thao miền núi, Lễ hội văn hóa - thể thao miền biển… và vô số các lễ hội mang tính chất tín ngưỡng và giàu tính nhân văn của ba dân tộc thiểu số miền núi: Bana, Chăm, H’re sống trên đất Bình Định là mạch nguồn bồi đắp nên một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Và dĩ nhiên các loại hình văn hóa kể trên phải được nâng cao, cải biên cho phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ mới.

Nền văn hóa bình định một dấu ấn khó phai

Nền văn hóa bình định một dấu ấn khó phai 


Văn hóa Bình Định tương lai còn biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các vùng miền trong cả nước và nhân loại; sở dĩ đề cao việc tiếp thu cái hay, cái đẹp của văn hóa các vùng khác cũng là yêu cầu không thể thiếu ở bất cứ một dòng văn hóa nào khi muốn tồn tại và phát triển. Văn hóa Bình Định có hội nhập với thế giới bên ngoài hay không thì yếu tố tiếp thu, bồi đắp, tiếp biến làm phong phú cho mình là rất quan trọng. Trong thế giới của thời kỳ đại công nghiệp, văn hóa Bình Định không những vừa giữ cho mình một nét riêng như Huế có ca múa Cung đình, đồng bằng Bắc bộ có chèo, Nam bộ có cải lương, Tây nguyên đàn T’rưng v.v. mà còn phải bảo đảm sự hòa đồng trong nền văn hóa đa sắc màu nhưng thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Nền văn hóa ở Bình Định là một nền văn hóa phát triển, tuy nhiên như hiện nay, một thực trạng thường thấy đó là nước ta đang mở cửa giao lưu với các nước bên ngoài, đặc biệt là việc du nhập nền văn hóa phương tây về nước ta đang ngày càng trở nên phổ biến. Nên đặc cho Bình Định nói riêng và nước ta nói chung những thách thức lớn trên con đường bảo vệ các di sản văn hóa, truyền thống của nước ta.
Nền văn hóa Bình Định một dấu ấn khó phai

Nền văn hóa Bình Định một dấu ấn khó phai

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Nền văn hóa Bình Định một dấu ấn khó phai "

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt