Nhiều bạn trẻ Bình Định tình nguyện làm việc tại các vùng khó khăn

Chương trình vận động tầng lớp tri thức trẻ là các tân cử nhân thuộc một số nhóm ngành trong đó có hành chính nhân sự tình nguyện đi làm việc tại các địa phương vùng sâu, vùng xa đã được chính phủ phát động nhiều trong những năm gần đây. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, hợp tác của nhiều bạn trẻ và thanh niên các tỉnh.

Nhiều bạn trẻ Bình Định tình nguyện làm việc tại các vùng khó khăn

Tại Hội nghị triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn – miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Sở Nội vụ Bình Định cho biết đã có 244 ứng viên đăng ký dự tuyển (125 nam và 119 nữ). Có 5 ứng viên trình độ thạc sĩ, 1 ứng viên tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc, 15 người loại giỏi… Ứng viên dự tuyển ba chức danh: Văn hóa xã hội, địa chính – môi trường và văn phòng thống kê. 

Đây được gọi là Đề án 500 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2015 sẽ tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về bồi dưỡng và bố trí công việc của các chức danh công chức cấp xã tại 500 xã đặc biệt khó khăn trong cả nước, trong đó Bình Định được phân bổ 15 chỉ tiêu.

Tinh thần cống hiến và sức trẻ của các thanh niên tri thức trẻ Bình Định đã và đang góp phần thôi thúc, khích lệ cho nhiều thanh niên khác trong tỉnh cũng như trong cả nước đúng lên, tình nguyên làm những việc có ích cho xã hội. Xin chúc các bạn thành công và luôn gắn bó với lựa chọn của mình.
Nhiều bạn trẻ Bình Định tình nguyện làm việc tại các vùng khó khăn

Nhiều bạn trẻ Bình Định tình nguyện làm việc tại các vùng khó khăn

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Nhiều bạn trẻ Bình Định tình nguyện làm việc tại các vùng khó khăn"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt