Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy, người cha của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời, sự nghiệp Người là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về đức hy sinh, về tính cần, kiệm, liêm, chính. Trong di sản tinh thần to lớn, quý báu, mang giá trị nhân văn cao cả mà Người để lại sáng ngời lên những tư tưởng đạo đức mà cho đến nay những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị. Thế hệ sau đời đời  không thể quên được công ơn bác đã làm mới có được thế hệ tương lai tốt đẹp như ngày hôm nay. Không chỉ có công lớn trong cuộc giải phóng dân tộc nước ta chủ tịch Hồ Chí Minh còn được các thế hệ sau nhớ tới đó chính là những bài học kiến thức mà bác truyền lại cho con cháu thế hệ sau học tập. 

Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn nhằm giáo dục, rèn luyện, chấn chỉnh về lối sống, đạo đức cho cán bộ, Đảng viên và toàn thể xã hội, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức của Người nhằm xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Nhận thức được ý nghĩa to lớn của cuộc vận động, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng với Công đoàn trường Đại học Hoa Sen kêu gọi toàn thể giảng viên, nhân viên, sinh viên trường tích cực tham gia bằng các hoạt động thiết thực, cùng hành động theo khẩu hiệu: “Sống tử tế, học đoàng hoàng, kết nối năm châu”. Để tạo điều kiện cho quý Giảng viên, nhân viên và các bạn sinh viên hiểu sâu sắc tư tưởng của Bác, từ đó vận dụng vào việc dạy và học cũng như cuộc sống thường ngày, Thư viện trường Đại học Hoa Sen thực hiện thư mục: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sống tử tế, học đoàng hoàng, kết nối năm châu”. Trong phạm vi thư mục này, chúng tôi xin được giới thiệu những tác phẩm, bài nói, bài viết tiêu biểu của Bác thể hiện quan điểm, suy nghĩ của Người về đạo đức làm người, về sự nghiệp giáo dục và tinh thần đoàn kết quốc tế.
Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh "

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt