Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Hiện nay, tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp không phải là chuyện hiếm gặp những hình ảnh thất nghiệp của sinh viên được thể hiện qua những hình ảnh chỉ cần nhìn vào bạn cũng có thể hiểu thực trạng hiện nay, nhìn vào những hình này có thể khiến bạn cười nhưng bạn cũng phải suy nghĩ.

Khi học tập, sinh viên phải lao đầu vào học, chăm chỉ, cố gắng học, học để được ra trường, tốt nghiệp với những bằng khá giỏi để cho cha mẹ được vui lòng.

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Tỷ lệ cung luôn lớn hơn cầu, do đó dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt khi đi xin việc làm, những ai đứng vững được thì thắng không thì sẽ bị đạp đổ.

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Vì tỉ lệ cạnh tranh trong chuyên ngành quá cao, do đó đa số sinh viên sau khi ra trường đều làm trái ngành nghề là điều rất dễ hiểu.

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Nếu không chấp nhận làm trái ngành thì việc thất nghiệp, ứ đọng nhân lực là điều dễ hiểu và có thể xảy ra.

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Để tránh được tình trạng này thì nhà nước cần có những chính sách nghiêm khắc hơn trong việc đào tạo, tránh trường hợp cung quá nhiều mà cầu thì không. Tránh những trường hợp đào tạo một cách ồ ạt, bằng liên thông cũng giống với bằng chính quy.

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Hình hài hước sinh viên thất nghiệp

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "Hình hài hước sinh viên thất nghiệp"

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt