6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới được thông qua

Mới đây nước ta có một số thay đổi về luật kinh  doanh và luật đầu tư về một số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Quốc hội đã thống nhất thông qua dự án Luật đầu tư và luận kinh doanh sửa đổi ngày 26-11. Theo đó chỉ còn 6 ngành nghề cầm đầu tư kinh doanh như đã quy định tại điều 6 của dự thảo luật. Tại các điều khoản mà Quốc hội thống nhất thông qua mới đây có nội dung như sau:


Những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh


6 ngành nghề cầm đầu tư kinh doanh bao gồm những ngành nghề sau: các chất ma túy; các loại hóa chất, khoáng vật; mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Trong đó, các hoạt động 1, 2, 3 đều có phụ lục quy định cụ thể phạm vi bị cấm. 

Tất cả 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh này đều đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhưng được tổng hợp trong Luật Đầu tư để làm rõ hơn quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Luật Doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự quyết định, chỉ định một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; phạm vi quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện phải được ghi rõ trong điều lệ công ty. Điều lệ công ty được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp cũng quy định theo hướng doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu; đồng thời doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về kiến nghị xác định rõ tiêu chí của tập đoàn kinh tế tư nhân để giúp chuẩn hóa công tác quản lý nhà nước và tạo động lực cho các tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển, điều 188 của luật đã bổ sung quy định: “Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác”.

Luật đã quy định việc bãi bỏ các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước thời điểm luật này có hiệu lực, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới được thông qua

6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới được thông qua

Nếu bạn thấy hay thì hãy để khích lệ tinh thần chia sẻ của tác giả BV "6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới được thông qua "

No comments:

Copyright © 2014 Thanh niên Bình Định - Supported by: IT Việt